Mycket mer än PR

editKNyheter

Vi hjälper våra kunder med kommunikationslösningar och varumärkesstrategier
inom olika branscher. Alltid med ett starkt personligt engagemang. Vi har ett brett nätverk och arbetar ständigt med synergier som gynnar kunden. Därför erbjuder vi helhetslösningar utanför ramen av en traditionell PR byrå – alltid med kundens behov i fokus.