IN TIME

editKNyheterLeave a Comment

Tid är något som är helt avgörande för en person som lever med diabetes. Kampen mot klockan pågår dag som natt. När man lever med diabetes kan man aldrig ”förlora … Läs mer