Apoteksgruppen i samarbete med Tellcorona.com för att sprida samhällsinformation

editKNyheter

Resumé uppmärksammar idag Apoteksgruppens samarbete med Tellcorona.com, som producerat korta informationsfilmer på 14 språk för att alla ska ha tillgång viktig information om Corona. Apoteksgruppen ska hjälpa Tellcorona.com att sprida dessa informationsfilmer i sina kanaler.

– Vi vill hjälpa till att sprida viktig samhällsinformation till så många som möjligt, oavsett språk. När vi nu fick möjligheten att samarbeta med Nuri Kino och Tellcorona.com och ställa våra kanaler till förfogande, var det en självklarhet för oss, säger Anna Bergstedt, Brand & Communication Director på Apoteksgruppen.

Här kan ni läsa hela artikeln.