editK välkomnar PeopleProvide och grundare Anna Möller

editKFEM FRÅGOR TILL, PR

PeopleProvide är specialister inom HR-kompetens och erbjuder rådgivning och tjänster inom allt från rekrytering till avveckling. Hur bra koll har du på HR? Vi vill presentera PeopleProvide för er genom att ställa fem frågor till företagets vd och grundare Anna Möller. Välkommen in i HR-världen!

Hej Anna,

Du startade PeopleProvide för nio år sedan, vad fick dig att känna att det behövdes ett specialistföretag inom HR?

Jag hade en önskan om att leverera HR-tjänster som tydligare kunde kopplas till företagens verksamhet och direkt vara affärsutvecklande och (ROI) givande, vilket jag då inte tyckte fanns på marknaden. Genom att vi dessutom från starten var så nischade på just HR , skulle det även skapa möjligheter att utveckla HR-processer och HR-kompetenser tillsammans med våra kunder. Jag hade även en vision och önskan att kunna utveckla det som finns inom HR och försöka att göra det bättre och framför allt, lyfta värderingen av HR-professionen.

Hur känner du att PeopleProvide utmärker sig från andra företag inom HR-kompetens?

Enligt vår vision om att vara definitionen av affärsdriven och hållbar HR, försöker vi internt att kontinuerligt kompetensutveckla varandra och, direkt eller indirekt, våra kunder för att skapa bättre leveranser som är just affärsdrivna och hållbara, vilket är en ständig och ”ongoing” process för att utveckla och utvecklas.

Vilka är de största utmaningarna för företag inom HR?

Det finns inte så många bolag som arbetar så nischat med HR som PeopleProvide och därmed inte så många företag inom HR. Men, generellt för bolag som arbetar endast med rekrytering, TA eller nischat med lönekartläggning, är den rådande konjunkturen en utmaning (som för många andra). 

En annan ständigt återkommande utmaning för bolag som levererar HR-tjänster är att som ledare och bolag kan du klara dig utan HR-kompetens under en kortsiktig period, därför kan HR lätt bortprioriteras när företag har sämre tider. Dessutom finns det bolag och ledare som anser att HR inte är verksamhetskritiskt, som därför sällan skapar budet för strategiskt HR-arbete som en del av deras verksamhetsplanering.

Hur kommer det sig att ni har valt att börja jobba med PR?

Vi har under flertal år aktivt försökt att skapa dialog och debatt om ämnen som är affärsdrivande och hållbara under rubriken HR och lönsamma bolag, men vi kände att vi behövde professionellt stöd för att kunna nå ut ännu mer med vårt budskap, vilket är varför vi valde att anlita en PR byrå.

Om du fick vara vilken karaktär du ville i en film, vem hade du velat vara?

Jag är inte någon filmfantast, så frågan är…

Men, om det finns någon karaktär som är snygg och stark på ett lite udda sätt och som inte ser ut som alla andra väljer jag den. Dessutom ska hon vara mänsklig, kärleksfull och modig, kanske även rädda planeten från undergång och ha humor. Alternativt om jag får välja något annat än en filmkaraktär, då vill jag hellre producera en film som inger hopp, ”feel good”-känsla och någon bra guideline om att vi behöver bli lite snällare och artigare mot varandra😊

Tack Anna! Vi ser verkligen fram emot vårt fortsatta samarbete, varmt välkomna önskar vi dig och PeopleProvide!

Om du vill veta mer om PeopleProvide och deras arbete kan du läsa mer här.