Lunette Menstrubation Study: Onani lindrar menssmärtor

editKPR

Lunette Menskopp

Många kvinnor lider regelbundet av smärtor vid mens och trots detta har få studier genomförts på området. Lunette presenterar tillsammans med Womanizer den första världsomspännande studien om ”menstrubation” (mens + masturbation). Resultatet kunde inte vara tydligare – orgasm lindrar mensvärk.

Kvinnors hälsa har historiskt försummats inom medicin och forskning; detta har börjat uppmärksammas allt mer av både forskare och medier den senaste tiden. Menskoppföretaget Lunette har gått ihop med Womanizer för att utföra en klinisk studie vilken omfattar två historiskt tabubelagda ämnen – mens och onani.

20 000 kvinnor anmälde intresse för Menstrubation-studien och 486 av dessa valdes slumpmässigt ut för den sex månader långa studien. Hela 90 procent av deltagarna berättar att de skulle rekommendera onani som smärtlindringsmetod och 85 procent planerar att behålla sin onani-rutin efter studien.


Deltagarna fick även frågan kring vad som fungerade bäst vid menssmärta; 43 procent svarade medicinering och 42 procent svarade onani. Såväl smärtintensitet som frekvens av smärta sjönk även hos kvinnorna under studiens gång.

Efter mer än 15 år på menskoppsmarknaden, har vi märkt hur tabubelagt mens är och hur komplexa mensbesvär kan vara. Med studien vill vi inspirera och normalisera ”det blodiga samtalet” och uppmuntra till mer forskning kring mens. På Lunette arbetar vi för hållbarhet och sexuell hälsa, och det är fantastiskt att se att fler människor söker sig till mer naturliga alternativ inom dessa områden.” säger Heli Kurjanen, grundare för Lunette.

Så viktigt initiativ tycker vi på editK!

Läs mer om Lunette här och om hur vi jobbar på editK här.