Releasemingel för Bortom glastaket!

editKOkategoriserad

Det blev ett fantastiskt lyckat och trevligt releasemingel för boken ”Bortom glastaket – 26 ledande kvinnor om karriär, drivkrafter och ledarskap” igår! Stort tack till författarna Lena Gustafsson och Ulrika Sedell, Liber Förlag, Anette Rosvall, CBABevent och Galleri So Stockholm för det lyckade samarbetet!

Bortom glastaket
Bokmingel - Bortom glastaket
Mingel
Anette Rosvall
Anette Rosvall
Anette Rosvall
Bortom glastaket scen1 scen2
Anette Rosvall, Edit Künstlicher