We know the game rules

zzivkovicNyheterLeave a Comment

Thanks to many years of experience in editorial work, social media, PR and events, we have learned how to make productive and cost-effective solutions to come through today’s media noise. … Läs mer

Vi kan spelreglerna

editKNyheterLeave a Comment

Tack vare många års erfarenhet av redaktionellt arbete, sociala medier, PR och events vet vi hur man på ett kostnadseffektivt sätt får genomslag i dagens mediebrus. Vi hittar kreativa lösningar och arbetar … Läs mer

Put us to the test!

zzivkovicNyheterLeave a Comment

We are encouraged by the changes. We live for creative solutions. We love challenges. Contact us for a consultation or an unconditional meeting today!

Sätt oss på prov

editKNyheterLeave a Comment

Vi sporras av förändring. Vi lever för kreativa lösningar. Vi älskar utmaningar och utmanar gärna våra uppdragsgivare att tänka utanför ramarna. Kontakta oss för en konsultation eller ett förutsättningslöst möte … Läs mer

Mycket mer än PR

editKNyheterLeave a Comment

Vi hjälper våra kunder med kommunikationslösningar och varumärkesstrategier inom olika branscher. Alltid med ett starkt personligt engagemang. Vi har ett brett nätverk och arbetar ständigt med synergier som gynnar kunden. Därför erbjuder … Läs mer