Edit Künstlicher om personligt varumärke i CHEF

editKeditK i media

Företag som kan attrahera rätt kompetens har en klar konkurrensfördel när det råder kompetenskris i Näringslivet. Därför är företagets lednings personliga varumärke ett viktigt verktyg i kommunikationsstrategin. Kandidater väljer inte bara företag utan även sin chef när de väljer att byta jobb.

Läs om Edit Künstlichers tips för hur man kommer igång med att jobba med personligt varumärke i tidningen Chef.

Läs mer om kompetenskrisen i Svenska Handelskammarens rapport här och SCBs Arbetskraftsbarometer här