Kris kräver eftertanke och kommunikation

editKPR, Signerat Edit

Vilken vecka! På det personliga planet ser jag fram emot att inleda nästa med att fira min 46:e födelsedag i karantän.

Under min korta livstid har det hänt en hel del som påverkat både ekonomin och världsläget. Jag tänker på Iran-Irak-kriget, Kalla kriget, explosionen i Chernobyl, mordet på statsminister Olof Palme, Balkankriget, AIDS-epidemin, Estonias förlisning, Tsunamin, IT-bubblan på 90-talet, 11 september, finanskrisen 2008, Brexit och Trumps presidenttillträde. Bara för att nämna några.

Alla vi som sett dessa svängningar vet att den högkonjunktur som vi haft de senaste tio åren varit tillfällig. Ekonomin går upp och ned. Därför känns det viktigt att vi agerar utifrån erfarenhet. Erfarenheten finns nämligen där även om många av oss blivit vana vid goda tider. Vi som minns när planen flög in i World Trade Center vet hur känslan ”livet före och livet efter 11 september” infann sig. Hela vår världsbild ruckades. Men vi får inte heller glömma att kriser också föder möjligheter. När vi ställs inför problem och svåra tider tvingas vi tänka på nya sätt, hitta nya lösningar och ta fram nya idéer. 

Några saker att tänka på den närmsta tiden:

1. Under dåliga tider behöver vi kommunicera mer, vara tydligare och skapa nya sätt att nå ut. Människor konsumerar mer nyheter, behöver mer distraktion och lägger mer tid på digitala plattformar. Det ger nya möjligheter inom många branscher.

2. När vi inte längre kan närvara på kontor och ha lika många sociala sammankomster frigörs tid. Det finns kanske mer tid att skriva, starta den där podden eller utveckla vårt samhällsengagemang. Motgångar föder ofta kreativitet. 

3. Utforska nya digitala verktyg för möten och samarbeten. Kanske kan de effektivisera hur vi arbetar i livet efter Corona.  

Jag tror på samarbete framåt, att vara generös med information och att kommunicera ännu mer och ännu tydligare i det läge vi befinner oss i. Tillsammans är vi starka, även om vi inte kan vara i samma fysiska rum på ett tag. 

Själv beställer jag hem min födelsedagstårta på nätet och facetimar med släkten.